เรายินดีให้บริการ ปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่งและซ่อมแซมอาคาร ด้วยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพ ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ครบทุกมิติ ทั้งเรื่องความปลอดภัยมั่นคง และความสวยงามของอาคารที่สะท้อนความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ บ้านเก่า หรืออาคารคอนกรีต ที่อยากปรับปรุงเพื่ออยู่อาศัย ปรับเปลี่ยนสไตล์จากรูปแบบเดิม สู่แบบที่ตรงใจกว่า สำหรับเจ้าของคนใหม่ หรือเพื่อลงทุนเพิ่มมูลค่าในการขายต่อ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ที่ “เฟอร์คอมเดคคอเรทีฟ”