คุณสิทธิพันธ์
โครงสร้างอาคารที่เป็นทั้งบ้านและสำนักงานในตัว ถูกตกแต่งในสไตล์คอนเทมโพลารี่ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากมายในตัวบ้าน
DESCRIPTION
โครงสร้างอาคารที่เป็นทั้งบ้านและสำนักงานในตัว ถูกตกแต่งในสไตล์คอนเทมโพลารี่ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากมายในตัวบ้าน รวมถึงพื้นที่ปิดในส่วนของสระว่ายน้ำที่ตกแต่งในสไตล์ลอฟท์หรือปูนเปลือยขัดมันที่มีการเพนท์สีลงไป ซึ่งทำให้น่ามองเป็นอย่างมาก