ตรัง มอเตอร์ไซค์
บ้านพักอาศัยและสำนักงาน ที่ถูกออกแบบและตกแต่งโดยใช้ไม้และสีย้อมไม้เป็นหลักเพื่อให้มีความคลาสสิคในตัว
DESCRIPTION
บ้านพักอาศัยและสำนักงาน ที่ถูกออกแบบและตกแต่งโดยใช้ไม้และสีย้อมไม้เป็นหลักเพื่อให้มีความคลาสสิคในตัว