เราพร้อมนำเสนอบริการรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ให้กับลูกค้าทุกคนด้วยความเต็มใจและ "ใส่ใจ" ไม่ใช่ผู้รับเหมาทุกคนจะเข้าใจความต้องการของผู้พักอาศัยอย่างแท้จริง เพราะบ้านนั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมาย ฉะนั้นความ "ใส่ใจ" จริงเป็นหัวใจในการบริการ
เพราะเราเชื่อว่า "บ้าน" ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต ที่ต้องมีชีวิตชีวา เป็นสถานที่พักผ่อนที่ต้องให้ความสบายใจ ความปลอดภัย และต้องไร้ความกังวลใดๆ เมื่อได้เข้ามาพักอาศัย เราจึงกล้าบอกกับทุกคนว่า บ้านในนิยามของเรา คือ "สิ่งมีชีวิต" ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง และทุกชีวิตย่อมมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นออกแบบ สร้างบ้าน และตกแต่งในทุกส่วนของบ้าน ให้ตอบโจทย์และเข้ากับทุกสไตล์ ที่เจ้าของบ้านต้องการ
เฟอร์คอมเดคคอเรทีฟ พร้อมนำเสนอบริการรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ให้กับลูกค้าทุกคนด้วยความเต็มใจและใส่ใจ โดยบริการที่น่าสนใจดังนี้
เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คุณลูกค้าทุกคน ในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน โดยเราสามารถประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร หรือแม้กระทั้งฝ่ายการตลาดเพื่อประเมินโครงการ คำนวณงบประมาณราคา รวมถึงยินดีแนะนำความเหมาะสมในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ให้แก่คุณลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเอง และหากคุณมีความต้องการที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์และงบประมาณ เราก็ยินดีรับทุกเงื่อนไขและทำให้เป็นจริงขึ้นได้
เราพร้อมให้บริการตกแต่งแบบภายในอาคารสถาปัตย์ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ Classic, Modern, Luxury หรือ Contemporary ซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงใจ สอดคล้องลงตัวกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของแต่ละบุคคคล เพิ่มสีสันความงดงาม ความมีชีวิตชีวาให้กับที่อยู่อาศัยและอาคาร ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยทีมมัณฑนากรมืออาชีพประสบการณ์สูงเราพร้อมให้บริการตกแต่งแบบภายในอาคารสถาปัตย์ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ Classic, Modern, Luxury หรือ Contemporary ซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงใจ สอดคล้องลงตัวกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของแต่ละบุคคคล เพิ่มสีสันความงดงาม ความมีชีวิตชีวาให้กับที่อยู่อาศัยและอาคาร ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยทีมมัณฑนากรมืออาชีพประสบการณ์สูง
ผู้ให้บริการออกแบบโครงสร้างบ้านและอาคารแบบครบวงจร ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และทีมงานทุกคนทำงานบนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ หลักวิศวกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และได้มาตรฐานสากล